Hadrone™ to polska firma, której zaufały już duże organizacje, zarówno polskie, jak i międzynarodowe.

Misją firmy Hadrone jest rozwój i dostarczanie oprogramowania wspierającego zarządzanie portfelem projektów i portfelem usług, umożliwiającego klientom efektywne i skuteczne wykorzystanie zasobów finansowych i kompetencji pracowników do realizacji ich celów biznesowych.

Hadrone™ został stworzony w odpowiedzi na potrzeby i problemy kadry zarządzającej całym przedsiębiorstwem, a także poszczególnymi obszarami: IT, finanse i controlling, rozwój produktów i strategia.

Kluczowe atuty oferowanych produktów, odróżniające firmę Hadrone od konkurencji, to:

– atrakcyjny koszt licencji i wdrożenia,

– bardzo krótki czas wdrożenia,

– wysoka ergonomia i unikalne funkcjonalności,

– lokalne wsparcie i elastyczność w zakresie rozwoju oprogramowania.

Hadrone oferuje dwa produkty:

HADRONE PPM to oprogramowanie do zarządzania portfelem projektów i projektami. Umożliwia zaplanowanie projektów, priorytetyzację i wybór najlepszego zestawu projektów, a później skuteczną realizację projektów i bieżące monitorowanie poszczególnych projektów oraz całego portfela projektów (harmonogram, wydatki, zasoby ludzkie, ryzyka, decyzje projektowe etc.). Hadrone PPM jest jednym środowiskiem, z którego korzystają różni interesariusze zaangażowani w rozwój organizacji, od kadry zarządzającej, przez PMO i kierowników projektów, aż do członków zespołów projektowych.

HADRONE SPM to oprogramowanie służące do zarządzania katalogiem i kosztami usług, w szczególności usług IT. Oprogramowanie pozwala na łatwą analizę i świadomą optymalizację bieżących wydatków na świadczenie usług, wspomagając proces ciągłego dopasowywania funkcjonalności i kosztów usług do realnych potrzeb i oczekiwań biznesu. Oprogramowanie Hadrone SPM może być stosowane zarówno w przedsiębiorstwach i instytucjach, w ramach których jednostki organizacyjne nawzajem świadczą sobie usługi, w organizacjach korzystających z usług  dostarczanych przez Centra Usług Wspólnych, a także w organizacjach korzystających z usług dostawców zewnętrznych.

Become a sponsor of NTPM!

We invite you to become a sponsor of our conference! Below you can find everything you need – what we can offer (document in Polish only).